Sanace kanalizačních šachet elektrárny Prunéřov II
Komplexní stavební rekonstrukce výměníkových stanic v Chomutově
Komplexní rekonstrukce topných kanálů vč. technologie v Chomutově
Výstavba rodinného domu v Horní Bříze
Rekonstrukce objektu Moštárny odborné školy v Jirkově
Technický dozor investora při realizaci zateplení mateřských škol v Chomutově
Sanace betonových konstrukcí vodního hospodářství elektrárny Prunéřov II
Výstavba rodinného domu ve Vejprtech
Rekonstrukce školního Atria v ZŠ Březenecká v Chomutově I a II etapa
Oprava podchodu pod silnicí I/13 Březenecká v Chomutově
Technické návrhy a posouzení stavebních oprav poruch město Chomutov
Vybudování výukového provozu kuchař odborné školy v Kadani
Stavební úpravy tělocvičny odborné školy v Chomutově
Oplocení mateřské školky Zahradní v Chomutově
Oplocení mateřské školky Písečná v Chomutově
Opravy stavebních poruch Zimního stadionu v Chomutově
Kontejnerová stání v Chomutově
Rekonstrukce střešního pláště administrativní budovy Technických služeb v Chomutově
Rekonstrukce střešního pláště MŠ Palachova v Chomutově
Stavební úpravy městského útulku pro psy v Chomutově I, II, III etapa
Vybudování parkovacích ploch v Ulici Mostecká, Cihlářská v Chomutově
Výměna dlažeb pavilonu šaten a schodišť ZŠ Zahradní v Chomutově
Zádlažby mostních křídel při rekonstrukci trati Duchcov-Bílina
Sanace základových konstrukcí sociálního zázemí Letního kina v Chomutově
Oprava vstupních podest pavilonů MŠ Zahradní v Chomutově
Rekonstrukce šaten tělocvičny ZŠ Zahradní v Chomutově
Komplexní rekonstrukce školního atria odborné školy v ul. Cihlářská v Chomutově
Oprava dlažeb schodišť MŠ Růžová v Chomutově
Výstavba opěrných zdí v Perštejně
Opravy sociálního zázemí MŠ Růžová V Chomutově
Výstavba oddychového centra v Perštejně
Rekonstrukce podlah dílen odborné školy Pražská v Chomutově
Koordinace výstavby nízkoenergetického domu v Perštejně
Komplexní rekonstrukce sociálního zázemí Kulisárrny městského divadla v Chomutově
Sanace základů, stěn a podlah budovy školní družiny ZŠ Na Příkopech v Chomutově
Vybudování výukového střediska cvičný byt odborné školy v Kadani
Oprava chodníků atria ZŠ Na Příkopech v Chomutově
Stavební úpravy výměníkové stanice Most
Komplexní rekonstrukce sociálního zázemí restaurace Slunce v Chomutově
Rekonstrukce podlahy a výmalby dílny údržby odborné školy v Jirkově
Stavební úpravy RD Olejomlýnská v Jirkově
Opravy poruch komunikací NC Flora v Chomutově
Komplexní rekonstrukce sociálního zázemí 1 NP ZŠ Písečná v Chomutově
Statické zajištění a oprava stavebních poruch garáží a rozvodny městské knihovny v Chomutově
Nové oplocení areálu odborné školy v Jirkově
Stavební úpravy městského hotelu Eldorado Kamenná v Chomutově
Sanace zásobníků pitné vody ve vodojemu Praha Zličín
Akustické podhledy učebny odborné školy Pražská v Chomutově

Výběr významných investorů : Statutární město Chomutov, Actherm Chomutov, SŠTGA Chomutov, Základní a Mateřské školy v Chomutově, NEPRO Klášterec nad Ohří