Specializace společnosti :

Stavby a rekonstrukce v rámci občanské výstavby

rodinné domy na klíč, dílčí části jako např. koupelny, přípojky vedení, zemní práce, odizolování domů pomocí nerezových šablon vrážených do zdiva, nízkotlakými injektážemi, střechy, pergoly, terasy, zahrady atd.

Stavby a rekonstrukce v rámci průmyslové výstavby

kompletní díla na klíč v rozsahu profesí HSV, PSV vyjma dopravních staveb

Rozpočtování staveb

rozpočtování staveb, variantní řešení, revize Vašich stávajících rozpočtů, pracujeme s programem Kros s aktuální cenovou hladinou

Autorizovaný dozor staveb, odborné poradenství, konzultace, technické návrhy

obor pozemního stavitelství